AIS-mottakere og -transceivere

AIS-mottakere og -transceivere | Raymarine – et merke fra FLIR

AIS (automatisk identifikasjonssystem) kjører på det maritime VHF-båndet. systemet aktiverer den trådløse utvekslingen av navigasjonsstatus mellom fartøyer og trafikkovervåkingssentre på land. Kommersielle skip, havgående fartøy og fritidsbåter som er utstyrt med IAS-transceivere, kringkaster AIS-meldinger som inkluderer fartøyets navn, kurs, fart og gjeldende navigasjonsstatus.

AIS-PRODUKTER

AIS – EGENSKAPER

OVERFØR POSISJONEN DIN

Når du monterer en AIS-transceiver av klasse A eller B, sikrer du at du blir sett av andre fartøy som er utstyrt med AIS.

FARTØYSBESKYTTELSE

Som en del av et hensiktsmessig konfigurert nettverk gir AIS eierne mulighet til å bli advart om uatoriserte fartøysbevegelser.

HAVNESTYRING

AIS kan bli brukt som et svært effektivt havnestyringsverktøy som tillater enkel identifisering, kontroll og dirigering av fartøy.

KYSTOVERVÅKNING

AIS kan kombineres med radar for å skape effektive overvåkings- og sikkerhetssystemer.

LightHouse II AIS grafisk overlegg for målavgrensning | Raymarine – et merke fra FLIR

LightHouse II AIS grafisk overlegg for målavgrensning

AIS-mål overlagt på kart | Raymarine – et merke fra FLIR

AIS-mål overlagt på kart

LightHouse II AIS-mål overlagt på radarskjerm| Raymarine – et merke fra FLIR

LightHouse II AIS-mål overlagt på radarskjerm

AIS-TYPER

Det er tre typer AIS-produkter:


AIS-MOTTAKER

  • Billige og med små strømkrav
  • Motta og se andre fartøys data av klasse A og B på Raymarine radar med multifunksjonsskjerm eller kartplotter

AIS AV KLASSE A

  • Påkrevet for IMO/SOLAS-kommersielle fartøy
  • Klasse A sender og mottar fulle sett med AIS-informasjon

AIS AV KLASSE B

  • For små, kommersielle fartøy og fritidsfartøy som ikke er pålagt å oppfylle IMO/SOLAS-forskrifter
  • Sender kortere eller enklere AIS-informasjon mindre hyppig enn klasse A
  • Mindre AIS-funksjonalitet enn klasse A
  • Bruker lavere sendereffekt