Valg av Svinger

 

Ved valg av svinger er må du ta hesyn til følgende variabler:

 

Transducer materials

 

Mounting options

   Display     Power   

Transducer Frequency

   Cone angles

Skrogmateriale

 

Monteringsmuligheter

 

Sensorer

 

Utgangseffekt

 

Frekvenser

 

Strålebredde

     

 

Skrogmateriale

 

Det første du må ta hensyn til er skrogmateriale.

  • Plastikk svingere anbefales for glassfiber- og metallskrog.
  • Syrefaste svingere anbefales stålskrog.
  • Bronse svingere anbefales for glassfiber- og treskrog. 
     

Til treskrog anbefales det å bruke svingere i bronse fremfor svingere av plast. Bevegelsene du får i et treskrog utsetter svingeren for store belastniger og med plastsvinger kan dette føre til lekkasjer. Alle metallskrog, stål og aluminium, er sårbare for tæring ved montering av metallsvingere (stål og bronse) og spesielt ved bruk av syrefaste svingere er det kritisk å isolere svinger fra skrog. Isolasjonsblokker leveres av din lokale Raymarine forhandler.

 

Dersom strømanlegget om bord har positiv jord må det IKKE benyttes stål- eller bronsesvinger.

 

 

space

 

Monteringsalternativer

 

Hvordan du monterer svingeren innvirker i stor grad på ytelsen til ekkoloddet.

  • Gjennomgående svinger med justeringsblokk gir best ytelse, spesielt ved høy hastighet.
  • Gjennomgående plant med skrog (flush) egner seg best for båter som kjøres på henger og hvor det et ønske om optimal ytelse kombinert med et skrog uten utstikkere.
  • Innvendige svingere krever ikke hull i skroget, men vil ikke gi samme ytelse som en gjennomgående svinger. 
     

Les mer om hvordan du skal montere de ulike svingertypene

 

 

space

 

Sensorer

 

Påse at du velger en svinger med sensorer til å gi deg ønsket informasjon: Dybde, fart, temperatur – alene eller i kombinasjon

 

space

 

Utgangseffekt

 

Utgangseffekten viser til effekten i hvert “ping” fra svingeren, målt i watt RMS. Høyere effekt lar deg se bunn dypere, men vil også gi deg et mer detaljert bilde av de fisk og åte i de ulike sjiktene ned mot bunn. Så generelt vil mer effekt gi deg evnen til å se dypere og gjør det enklere å skille ut detaljer.

 

space

 

Svinger frekvenser

 

Ytelsen, nøyaktigheten og detalrikdomen til ekkoloddet vil også bestemmes av frekvensen du benytter. Raymarines svingere leveres med to frekvenser: 200 kHz (høy) eller 50kHz (lav).

 

200 kHz (høy)

 

200 kHz egner seg best ned til rundt 60 meter og når du har behov for nøyaktige data ved høy hastighet. En høy frekvens gir et klarere og mer støyfritt bilde og vil også gi et mer detaljert bilde som gjør det enklere å se mindre objekter og fisk.

 

50 kHz (low)

 

For dypere vann er det ønskelig med en lavere frekvens, 50 kHz. En lavere frekvens kan se dypere da effekten taper seg mindre per meter sammenlignet med en høyere frekvens. Strålen til 50 kHz er bredere enn 200 kHz og vil dermed også dekke et større område som gir deg bedre oversikt. Ulempen er at du får et noe grovere bilde med noe mer støy. Så selv om en lav frekvens slår dypere vil den ikke nødvendigvis gi deg et klarer bilde av bunn.

Gjørme, myk sand og tang og tare på bunn absorberer og sprer effekten fra ekkoloddet, som igjen resulterer i et tykkere bunnbilde. Stein, korall og harde avleiringer reflekterer ekkoloddsignalet bedre og gir et tynnere bunnekko. Det er enklere å se forskjellen når du bruker 50 kHz når du slår på et større bunnområde.

Som en tommelfingerregel bruker du 200 kHz ned til 60m og 50 kHz når du er dypere. Du har dog et annet, og bedre, alternativ ved å bruke to skjermbilder hver med sin frekvens som gir deg både og.

 

200khz example 

200 kHz Echo Sounder Display

in 50'(15m) of water.

 

50 kHz example 

50 kHz Echo Sounder Display

in 50' (15m) of water.

 

space

Strålevinkel

 

Svingeren sender signalet ut i en gitt strålevinkel. I teorien vil området dekket av ekkoloddet være jevnt voksende og bestemt av strålevinkelen. I praksis stemmer ikke dette da ulike svingere har større og mindre sidelober som gir et bredere og ujevnt dekningsområde. Illustrasjonen nederst viser hvordan dette ser ut.

Cone angles 2 

Low frequencies have wider beam angles than high frequencies.

 

Dette er dog faktorer som vi normalt ser bort fra, og holder oss til strålevinkelen (strålevinkel=cone) til svingeren. Signalstyrken vil være sterkest i senter og vil avta ut mot sidene. Med bredstrålesvinger får du vist informasjon fra et større område, men med dårligere oppløsning og detaljer. En smalere stråle konsentrer utgangseffekten og vil gå dypere. For lave frekvenser, som har bedre evne til å slå dypt, er stråevinkelen normalt bredere enn hva du finner på de høyere frekvenser.

Så, dersom du ønsker å se et større område rundt båten velger du en svinger med bred strålevinkel og for større presisjon velger dy en smalere.

Beam shapes 

I virkeligheten vil strålens utbredelse variere avhengig svingertype som vil ha smalere eller bredere sidelober.