Svingertyper

 

Hekkmonterte svingere

 

Hekkmonterte monteres, som I navnet, på hekken av båten. Svingeren monteres slik at den nederste flaten kommer litt under skroget på båten. Hekkmonterte svingere er normalt laget av plast og er også et rimeligere alternativ

Hekkmonterte svingere anbefales for mindre og mellomstore planende båter (opp til 27 fot), med utenbordsmotor, hekkagregat eller vannjet. De anbefales ikke for båter med innvendig motor med aksling eller dobble motorinstallasjoner da disse gir for mye luft i vannet. Hekksvingere anbefales ei heller for svært hurtiggående båter.

Hekkmonterte svingere kan justeres for vinkel på akterspeil fra 3° – 16°. Er vinkelen over dette må det benyttes en kile for justering. Påse at svingeren ikke står vannrett ved montasje, men har en liten vinkel for å utligne vinkelen båten har når den kommer opp i normal hastighet.

 

Transom Mount Transducers 

Innvendige Svingere

 

Innvendige svingere limes direkte til det innvendige skroget, og kan kun benyttes på båter med enkle glassfiberskrog. De kan ikke benyttes på verken stål-, aluminium-, tre- eller doble glassfiberskrog. Metall, tre eller skum som dekker det ytre glassfiberskallet må fjernes før innvendig svinger monteres.

Med en innvendig svinger vil signalet gå gjennom skroget både ved sending og mottak, dette vil redusere ytelsen til svingeren. Dette betyr at du ikke vil se like dypt eller oppdage fisk like godt som med en svinger montert rett I sjøen.

Glassfiberskrog er ofte forsterket i visse områder, enten med et tykkere skrog eller forsterket med f.eks balsatre eller skum. Plassering av svinger i disse områdene vil i beste fall gi dårligere ytelse. Svinger må plasseres på et sted hvor glassfiberskroget er kompakt og uten luft.

 

Fordeler Ulemper
  • Krever ingen hull I skroget
  • Reduserer dybdeytelse
  • Utmerket ytelse ved høye hastigheter
  • Reduserer fiskedeteksjon
  • Ingen drag eller utsatt for utvendig skade
  • Kan kun benyttes på glassfiberskrog
  • Lite vedlikehold

 

 

In Hull Transducers 

 


 

Gjennomgående Svingere

 

Med gjennomgående svingere monteres selve svingerelementet utenfor skroget, med hull I skroget for kabelgjennomføring. Dette er den type svinger som normalt gir best ytelse.

Gjennomgående svingere anbefales for deplasementskrog og båter med innvendig motor med aksling. For å kompensere for skrogets vinkel benyttes det en justeringsblokk. Justeringsblokken er essensiell for å gi optimal ytelse og gi en sikker installasjonen.

En gjennomgående svinger må plasseres I forkant av propeller, ror, kjøl og andre ting på skroget som kan gi kavitasjon og luft over svingeren. Svingeren skal plasseres slik at den alltid er under vann og med vinkel slik at ekkoloddstrålen peker rett ned.

 

Through-hull Transducers 


Svingere med Innvendig Skrogvinkeljustering

 

Fluktende eller flush svingere er også gjennomgående svingere, med mange av de ytelsesfordelene en normal gjennomgående har. Men ulikt fra standard gjennomgående svingere er den utvendige delen mer eller mindre i flukt med skroget.

Dette er svingere hvor svingerelementet sitter med en gitt vinkel (tilt) inne i selve svingerhuset, som gjør at det ikke er behov for justeringsblokk for å kompensere for skrogvinkel. Dette gir en installasjon hvor svingeren blir liggende mer eller mindre i flukt med skroget, med mindre ”drag

Det leveres i dag to utgaver, med enten 12º eller 20º justering. Dersom skrogvinkelen er mellom 8º til 15º velger du den med 12º tilt, for skrogvinkel mellom 16º til 24º benytter du utgaven med 20º tilt

Svingeren må plasseres I forkant av propeller, ror, kjøl og andre ting på skroget som kan gi kavitasjon og luft over svingeren. Svingeren må alltid stå under vann.

Tilted element transducer