Betjeningsenheter for Raymarine Autopiloter

Valg av betjeningsenhet

Skal du bygge deg et autopilot system er siste steg valget av kontrollenhet. Alle autopilot displayene utfører de samme oppgavene så dette blir mer snakk om smak og behag. Ønsker du flere dispalyer i systemet er dette enkelt å tilkoble gjennom Raymarine Seatalk/Seatalk ng nettverk.


p70 and p70R

 

 

p70 og p70R Autopilot displayer

 

De nye autopilot betjeningsenhetene kommer i to utgaver. p70 betjenes ved trykk knapper og er i hovedsak beregnet for seilbåt, p70R betjenes ved en roterende kursvelger og er i hovedsak beregnet for motorbåt.

 

Spesifikasjoner