Raymarine Verdensgaranti

 

Gjelder for produkter kjøpt fra og med 1. juni 2011

 

NB: Tacktick instrumentene har 2 års byttegaranti (out of the box), som kan oppgraderes til 3 års garanti ved å registere online (se forøvrig generelle garantibetingelser nedenfor). Det ytes ikke ombord garanti for Tacktick instrumenter.  

 

Innhold

 1. Innledning til garantibetingelsene
 2. Verdensgaranti, overordnet erklæring
 3. 2-Års Standard Begrenset Garanti
 4. 3-Års Utvidet Begrenset Garanti
 5. Registrering av ditt RAYMARINE produkt
 6. Fremgangsmåte ved innsending av produkter dekket av garanti, standard eller utvidet
 7. Ombord Service
 8. Hvordan gå frem for å få Ombord Service
 9. VIKTIGE BETINGELSER OG UNNTAK FRA VERDENSGARANTIEN
 10. Service og reparasjon av produkter utenfor garanti
 11. Ta kontakt med RAYMARINE

 

Billag 1 – Produkter dekket av Ombord Service, som ikke er montert av OEM
  


 

1. Innledning til Verdensgaranti 

 

Som beskrevet under vil, fra og med 1. juni 2011, Raymarine UK Ltd. og dets tilknyttede selskaper ("RAYMARINE") gi garanti på RAYMARINE produkter kjøpt direkte fra RAYMARINE, fra en autorisert RAYMARINE forhandler, eller utstyr montert i ny båt av OEM-produsent. Alle RAYMARINE-produkter garanteres å være fri for defekter på deler og utførelse i to (2) år fra: (a) den dato produktet ble kjøpt av detaljkunde, (b) i de tilfeller hvor produktet er installert på et nytt fartøy av en OEM-produsent, overtagelsesdatoen (kjøpsdato) til første detaljkunde.

Enkeltprodukter og OEM-installerte produkter kjøpt eller levert før 1. juni dekkes av RAYMARINES Verdensgarantibetingelser gjeldende på kjøpsdato, men fremgangsmåter og rutiner i garantiprosessen samt kontaktpunkt erstattes av nåværende rutiner i Verdensgarantien.

Med unntak av yrkesbrukere, Forsvaret, Politi og tilsvarende kan alle kunder oppgradere Standard 2-års Garanti til Utvidet 3-års Garanti kostnadsfritt ved å registrere et nytt RAYMARINE produkt online.


I enkelte land og for de fleste produkter tilbyr RAYMARINE Ombord Service, Garantiservice og Bytteservice. Disse tilbudene og tjenestene, der hvor de er tilgjengelig, er ment å redusere nedetid i forbindelse med en garantiservice.

HUSK – kjøpsdokumenter og kvitteringer er viktige dokumenter. Vennligst oppbevar disse trygt og sikkert.

RAYMARINE-produkter er ikke en erstatning for det å besitte og utøve den selvstendige dømmekraften og ferdighetene som er nødvendig for å operere et fartøy sikkert og effektivt, eller for å delta i maritime aktiviteter.


 

2. Verdensgaranti, overordnet erklæring

 

DE BEGRENSEDE GARANTIENE OG RETTSMIDLENE I RAYMARINES BEGRENSEDE GLOBALE GARANTI, UTELUKKER OG ERSTATTER ALLE ANDRE DIREKTE, INDIREKTE ELLER LOVPÅLAGTE GARANTIER, INKLUDERT ANSVAR SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV GARANTI OM SALGBARHET ELLER GARANTI OM EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, LOVPÅLAGT ELLER PÅ ANNEN MÅTE. DEN GLOBALE BEGRENSEDE GARANTIEN GIR KUNDEN SPESIELLE JURIDISKE RETTIGHETER SOM KAN VARIERE FRA LAND TIL LAND.

IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER SKAL RAYMARINE VÆRE ANSVARLIG FOR NOEN TILFELDIGE, SPESIELLE, INDIREKTE ELLER KONSEKVENSTAP SOM SKYLDES BRUK, MISBRUK, MANGLENDE EVNE TIL BRUK, URIKTIG
BRUK AV PRODUKTET ELLER PRODUKTFEIL. ENKELTE LAND TILLATER IKKE BEGRENSNINGER I TILFELDIGE ELLER INDIREKTE KONSEKVENSTAP, SLIK AT BEGRENSNINGEN OVENFOR IKKE NØDVENDIGVIS GJELDER FOR DEG.

RAYMARINES BEGRENSEDE GLOBALE GARANTI PÅVIRKER IKKE EN KUNDES RETTIGHETER OVERFOR EN DETALJIST SOM OPPSTÅR I SAMMENHENG MED EN SALGS-/KJØPSKONTRAKT.

RAYMARINE, BEHOLDER RETTEN TIL Å REPARERE ELLER ERSTATTE PRODUKTET, SOM I FRAVÆR AV EN GJELDENDE LOV SOM SIER DET MOTSATTE, SKAL VÆRE KUNDENS ENESTE OG UTELUKKENDE KRAV VED EVENTUELLE GARANTIBRUDD.


  

3. 2-års Standard Begrenset Garanti

 
Med forbehold om vilkår, betingelser, begrensninger og unntak i Verdensgarantien, er alle RAYMARINE produkter garanteres å være fri for defekter på deler og utførelse i to (2) år fra første kjøpsdato (Standard Begrenset Garanti). I denne perioden vil RAYMARINE enten, ut fra egen vurdering, reparere eller erstatte et produkt som ikke fungerer under normal bruk. Garantien dekker første kjøper.

Dersom ditt produkt er dekket av Standard Begrenset Garanti vil RAYMARINE dekke kostnader forbundet med deler, arbeid eller bytte. Forsendelseskostnader av produktet til RAYMARINE er kundens ansvar og dekkes ikke av RAYMARINE.

Enkelte kunder kan få muligheten til kjøpe et Renovert (reparert og oppusset) RAYMARINE produkt som et alternativt til nytt produkt, til en redusert pris eller som del av et garantibytte. Et Renovert RAYMARINE produkt er satt i stand tilsvarende et nytt produkt. Produktet kan ha kosmetiske feil, men dette vil ikke påvirke ytelsen til produktet.

2-års Standard Begrenset Garanti gjelder for både nye og renoverte RAYMARINE produkter. RENOVERTE PRODUKTER MED KOSMETISKE FEIL OG SKADER SOM IKKE PÅVIRKER PRODUKTETS YTELSE OG FUNKSJON, SOM ER SOLGT TIL KUNDE ELLER SOM ER AKSEPTERT SOM GARANTI BYTTEPRODUKT, DEKKES IKKE AV GARANTIEN.

I garantiperioden er visse produkter også kvalifisert til RAYMARINES Ombord Service uten ekstra kostnad (se Avsnitt 7, “Ombord Service”).


  

4. 3-års Utvidet Begrenset Garanti

 
Med forbehold om vilkår, betingelser, begrensninger og unntak i Verdensgarantien, samt unntak for produkter benyttet av yrkesbrukere, Forsvaret, Politi og tilsvarende brukere er ALLE NYE PRODUKTER REGISTRERT HOS RAYAMRINE INNEN NITTI (90) DAGER ETTER FØRSTE KJØPSDATO AV FØRSTE KJØPER, garanteres å være fri for defekter på deler og utførelse i tre (3) år fra første kjøpsdato (Utvidet Begrenset Garanti). I denne perioden vil RAYMARINE enten, ut fra egen vurdering, reparere eller erstatte et produkt som ikke fungerer under normal bruk. 3-års Utvidet Begrenset Garanti erstatter 2-års Standard begrenset Garanti forutsatt vellykket registrering av produktet.

Dersom ditt produkt er dekket av Utvidet Begrenset Garanti vil RAYMARINE dekke kostnader forbundet med deler, arbeid eller bytte. Forsendelseskostnader av produktet til RAYMARINE er kundens ansvar og dekkes ikke av RAYMARINE.
I garantiperioden er visse produkter også kvalifisert til RAYMARINES Ombord Service uten ekstra kostnad (se Avsnitt 7, “Ombord Service”). 

Renoverte produkter dekket av RAYMARINES 2-års Standard Begrenset Garanti (se Avsnitt 3, “2-års Standard Begrenset Garanti”) er ikke kvalifisert for oppgradering til 3-års Utvidet Begrenset garanti.

 


  

5. Registrer ditt RAYMARINE Produkt 


Ved å registrer ditt RAYMARINE Produkt, vil du motta viktig produktinformasjon, inkludert informasjon om oppdateringer og annen informasjon som kan øke bruksgleden og nytten av ditt produkt. Utover dette vil, med unntak av produkter benyttet av yrkesbrukere, Forsvaret, Politi og tilsvarende, registrering av ditt RAYMARINE Produkt, kunne kvalifisere til oppgradering av 2-års Standard Begrenset Garanti til 3-års Utvidet Begrenset garanti uten ekstra kostnad. FOR Å KVALIFISERE MÅ PRODUKTET REGISTRERES INNEN NITTI (90) DAGER ETTER FØRSTE KJØPSDATO AV FØRSTE KJØPER.

 


   

6. Fremgangsmåte ved reparasjon og retur av produkter dekket av standard eller utvidet begrenset garanti


For fullstendig informasjon hvordan du skal feilsøke ditt produkt før du sender det inn til garantireparasjon, og for informasjon hvor og hvordan du skal sende inn produktet til eventuell garantireparasjon, ta kontakt med din lokale og autoriserte RAYMARINE forhandler online eller ring ditt nærmeste RAYMARINE Garanti og Service Support senter (se Avsnitt 11, “Kontakt RAYMARINE”).

Visse produkter kan også være kvalifisert for RAYMARINES Ombord Service uten ekstra kostnad under perioden for Standard eller Utvidet Begrenset Garanti (se Avsnitt 7, “Ombord Service”).

Dersom du må returnere ditt produkt til RAYMARINE, sjekk først at du har fjernet alt av tilleggsutstyr og personlig informasjon (f.eks kartbrikke) og ta back-up av egne data (f,eks waypoints), pakk deretter produktet forsvarlig og legg følgende informasjon samme med produktet:


1. Navn, returadresse og telefonnummer,
2. Detaljert feilbeskrivelse og,
3. Kjøpskvittering som bekrefter kjøpsdato og – sted, samt serienummer(e).

RAYMARINE ER IKKE ANSVARLIG FOR EVENTUELL TAP ELLER SKADE UNDER TRANSPORT, KUNDE ER SELV ANSVARLIG FOR Å DEKKE FRAKTKOSTNADER OG FORSIKRING. RAYMARINE ANBEFALER PÅ DET STERKESTE Å SØRGE FOR TILSTREKKELIG FORSIKRING AV ALLE PRODUKTER SOM SENDES TIL RAYMARINE FOR GARANTIREPARASJON.


6.1. Garanti Bytteprodukt Tilbud

DET FØRSTE ÅRET ET PRODUKTER DEKKET AV STANDARD ELLER UTVIDET BEGRENSET GARANTI, er det også dekket av RAYMARINES Garanti Bytteprodukt tilbud hvor du kan få muligheten til å motta et renovert bytteprodukt (“hot swap”) istedenfor å vente på å få ditt produkt reparert.

Å benytte Garanti Bytteprodukt tilbudet er valgfritt.

GARANTI BYTTEPRODUKT TILBUDET ER IKKE TILGJENGELIG I ALLE LAND OG IKKE FOR ALLE PRODUKTER (F.EKS RADARANTENNER OG SATELLITT-TV ANTENNER) ER KVALIFISERT TIL BYTTE GJENNOM GRANATISERVICE PROGRAMMET.

For mer informasjon og hvorvidt ditt produkt er kvalifisert, ta kontakt med din lokale og autoriserte RAYMARINE forhandler online eller ring ditt nærmeste RAYMARINE Garanti og Service Support senter (se Avsnitt 11, “Kontakt RAYMARINE”).


6.2. Utvidet Garanti Bytteprodukt Tilbud

RAYMARINE Utvidet Garanti Bytteprodukt tilbud er en utvidet service av Garanti Bytteprodukt hvor RAYMARINE gir deg muligheten til å motta et RAYMARINE bytteprodukt før RAYMARINE mottar ditt produkt til service. Dette er et tilbud som KUN GJELDER DET FØRSTE ÅRET AV EN GYLDIG GARANTIPERIODE, ENETEN STANDARD ELLER UTVIDET. Dersom du ønsker å benytte dette tilbudet må dette spesifiseres ved første kontakt med din lokale RAYMARINE forhandler i forbindelse med en garanti.

UTVIDET GARANTI BYTTEPRODUKT ER IKKE TILGJENGELIG I ALLE LAND OG IKKE FOR ALLE PRODUKTER (F.EKS RADARANTENNER OG SATELLITT-TV).
For å kvalifisere for Utvidet Garanti Bytteprodukt må:

 • RAYMARINE ha samme produkt og modell tilgjengelig,
 • ditt produkt må være kjøpt etter 1. juni 2011, og
 • ditt produkt må være installert av enten autorisert RAYMARINE forhandler eller OEM.

Dersom ditt produkt (original produkt) kvalifiserer til Utvidet Garanti Bytteprodukt, RAYMARINE vil belaste deg anbefalt utsalgspris for bytteproduktet og fraktkostnader. Dersom RAYMARINE mottar original produktet innen tretti (30) dager fra den dato det ble sendt fra RAYMARINE, vil RAYMARINE refundere både prisen for bytteproduktet og fraktkostnadene (men kunde står selv for alle kostnader med å sende det originale produktet til RAYMARINE)

DERSOM DET ORGINALE PRODUKTET IKKE ER MOTTAT INNEN FRISTEN PÅ TRETTI (30) DAGER, ELLER DERSOM RAYMARINE FASTSLÅR AT DET ORIGINALE PRODUKTET IKKE ER DEKKET AV GARANTI ELLER AV ANDRE GRUNNER ER UNNTATT FRA GARANTI VIL DU IKKE MOTTA KREDITT ELLER TILBAKEBETALING FOR BYTTEPRODUKTET OG TILHØRENDE FRAKTKOSTANDER. DERSOM DET ORGINALE PRODUKTET IKKE ER DEKKET AV GARANATI ELLER AV ANDRE GRUNNER ER UNTATT FRA GARANTI, VIL DU OGSÅ BLI BELASTET KOSTNADER FOR TILSTANDSVURDERING AV DET ORIGINALE PRODUKTET SAMT FRAKTKOSTNADENE VED FOR RETUR AV DET ORIGINALE PRODUKTET TIL DEG. 

Dersom du ønsker å be om Utvidet Garanti Bytteprodukt for ditt originale produkt ta kontakt med din lokale autoriserte RAYMARIEN forhandler online eller ring det nærmeste RAYMARINE Service og Support Senter (se Avsnitt 11, “Kontakt RAYMARINE”). 


  

7. Ombord Service

Ombord Service er for deg enkel måte å få ditt RAYMARINE produkt reparert eller byttet av en autorisert RAYMARINE forhandler, uten at du selv må demontere utstyret.

7.1. Produkter under garanti som er kvalifisert for Ombord Service 

    7.1.1. RAYMARINE produkter installert av autorisert OEM


Alle RAYMARINE produkter installert av autorisert OEM er kvalifisert for Ombord Service uten ekstra kostnad under Standard eller Utvidet Garantiperiode, avhengig av hvilken som gjelder for deg. Underlagt betingelser, vilkår, begrensninger og unntak i pkt 7.2 og ellers i henhold RAYMARINE Begrenset Verdensgaranti. 

     7.1.2. Produkter som ikke er installert av OEM 

For produkter som ikke er installert av OEM er kostnadsfri Ombord Service begrenset til produkter oppført i Vedlegg 1 til begrenset Verdensgaranti, Standard og Utvidet Garantiperiode, avhengig av hvilken som gjelder for deg. Underlagt betingelser, vilkår, begrensninger og unntak i pkt 7.2. og ellers i henhold RAYMARINE Verdensgaranti. 

 7.2. Kvalifisering av et produkt for Ombord Service 

Med begrensning av følgende betingelser, vilkår, begrensninger og unntak, kvalifiserer et produkt for Ombord Service uten ekstra kostnad:

Det kvalifiserende produktet må være installert på et fartøy som befinner seg innenfor to (2) timers tur/retur reise med bil for en autorisert RAYMARINE forhandler;

 • Det må dokumenteres at produktet var installert av autorisert RAYMARINE forhandler eller OEM,
 • Produktet må være KJØPT OG INSTALLERT INNENFOR SAMME RAYMARINE GEOGRAFISKE REGION.

Det er tre RAYMARINE Geografiske Regioner:

1. Amerika (Canada, USA, Karibien, Sentral Amerika og Syd Amerika);
2. EMEA (Europa/Midtøsten/Afrika, inkl. UK og EU), og
3. APAC (“Asia Pasific”, inkl. Australia og New Zealand)

For detaljert landsoversikt for de tre RAYMARINE geaorafiske regionene, se t  www.raymarine.com/warranty.

7.3. Ombord Service for alle andre produkter  

Informasjon hvordan du går frem for å kjøpe RAYMARINE Ombord Service for produkter som ikke dekke av den kostnadsfrie servicen, enten fordi produktet ikke møter vilkårene eller er utenfor garanti ta kontakt med din lokale autoriserte RAYMARIEN forhandler online eller ring ditt nærmeste RAYMARINE Garanti og Service Support senter (se Avsnitt 11, “Kontakt RAYMARINE”).


  

8. Rutiner i forbindelse med Ombord Service

 
For å forespørre om en RAYMARINE Ombord Service, vennligst kontakt lokal autoriserte RAYMARINE forhandler eller ring ditt nærmeste RAYMARINE Garanti og Service Support senter (se Avsnitt 11, “Kontakt RAYMARINE”).

Dersom du har et produkt som kvalifiserer for kostnadsfri RAYMARINE Ombord Service må du informere den lokale RAYMARINE serviceforhandler, og senere kunne fremvise dokumentasjon, om følgende før service kan utføres:

1. Gyldig kjøpskvittering eller kjøpsdokument som verifiserer;

(a) kjøpsdato,
(b) navn og adresse til autorisert RAYMARINE forhandler eller OEM, hvor produktet ble kjøpt,
(c) serienummer.

2. Gyldig installasjonsdokumentasjons som viser at produktet er kjøpt og installert i samme RAYMARINE geografiske område og av en autorisert RAYMARINE forhandler eller OEM.

DERSOM GYLDIG DOKUMENTASJON IKKE KAN FREMVISES INNEN TRETTI (30) ETTER UTFØRT OMBORD SERVICE, RESERVERER RAYMARINE SEG RETTEN TIL Å BELASTE DEG FOR KOSTNADER FOR OMBORD SERVICE OG REPARASJONER UTFØRT PÅ PRODUKTER IKKE ER DEKKET AV GARANTI. FORØVRIG GJELDER ALLE BETINGELSER, VILKÅR, BEGRENSNINGER OG UNNTAK I VERDENSGARANTIEN.


  

9. VIKTIGE BETINGELSER OG UNNTAK I VERDENSGARANTIEN


Et hvert produkt som er reparert eller byttet vil opprettholde garantiperioden til originalt kjøp, enten dette er Standard eller Utvidet Garantiperiode.

I TILLEGG TIL BETINGELER, VILKÅR, BEGRENSNINGER OG UNNTAK SPESIFISERT I VERDENSGARANTIEN, ER RAYMARINE IKKE ANSVARLIG FOR OG VIL IKKE DEKKE FØLGENDE:

Feil eller mangler som skyldes uhell, misbruk, høytrykksspyling, fraktskader, endringer, korrosjon, feilaktig og eller uautorisert reparasjon, feilaktig plassering eller installasjon (uansett om den er foretatt av autorisert RAYMARINE forhandler eller ei), eller dersom man ikke har fulgt bruksinformasjon eller veiledning.

Produkter hvor serienummer er endret, eller hvor det er helt eller delvis fjernet.

 

Feil eller mangler i tredjeparts software eller tjenester som var levert med eller som har vært koblet opp mot produktet.

Feil på et produkt som ikke er solgt, men som ikke er et RAYMARINE merket produkt (disse leveres med produsents garantibetingelser).

Rutinemessig vedlikehold og sjekk, software oppdatering, innstilling/kalibrering, sjøprøver eller igangkjøring unntatt i de tilfeller dette er nødvendig som en følge av delebytte utført på produktet.

Reparasjon eller bytte av slite- eller forbruksdeler inkludert (uten unntak) sikringer, batterier, drivreimer, LNC radar, magnetron, skovlhjul med akslinger og fester.

 

Ombord service på produkter som ikke er installert av OEM som ikke er oppgitt i Billag 1 til verdensgaranti, produkter unntatt i Avsnitt 7.1.2, eller produkter som befinner lenger unna en autorisert RAYMARINE forhandler enn to (2) timer tur/retur med bil.

 

Gjenretting eller erstatning av personlig informasjon lagret på produktet.

Alle kostnader forbundet med, inkluder (uten unntak) skatter, reise eller transport, demontering eller remontering (inkludert, men ikke begrenset til demontering og remontering av svinger), kostnader til sjøsetting eller dokking, kostnader forbundet med flytte, transport eller slep, kommunikasjonskostnader, overnatting eller kostgodtgjørelse, Toll, eller andre kostnader påløpt som i forbindelse med bytte av et produkt. Disse kostnader bæres av og er kundes ansvar.

 

Overtidskostnader eller kostnader forbundet med arbeid utover normal arbeidstid.

Forskjeller i materiale, farge eller størrelse mellom produkt og bilde eller beskrivelse av produktet i annonser, kataloger eller på internett.

Kosmetiske skavanker inkludert ripemerker, hakk og bulker på renoverte produkter, eller

 

Produkter benyttet av yrkesbrukere, Forsvaret, Politi eller tilsvarende er ikke berettiget til oppgradering til 3-års Utvidet Begrenset Garanti. For informasjon hvordan du skal gå frem for å utvide garantien på et RAYMARINE produkt benyttet av yrkesbruker, Forsvaret, Politi eller tilsvarende formål, ta kontakt med din lokale autoriserte RAYMARIEN forhandler online eller ring ditt nærmeste RAYMARINE Garanti og Service Support senter (se Avsnitt 11, “Kontakt RAYMARINE”).

RAYMARINES VERDDENSGARANTI begrenser ikke kundens rettigheter i forhold til gjeldende nasjonale kjøpslov. Denne garantien er i henhold til EU direktiv 1999/44/EC.


 

10. Tilstandsvurdering, service og reparasjon på produkter som ikke er dekket av garanti 

 

RAYMARINE kan, etter egen vurdering og avtale, også ta inn produkter utenfor garanti inn til tilstandsvurdering og eventuell service eller reparasjon. Informasjon hvordan du går frem for å få utført service eller reparasjon på produkter som er utenfor garanti får du ved å: ta kontakt med din lokale autoriserte RAYMARIEN forhandler online eller ring ditt nærmeste RAYMARINE Garanti og Service Support senter (se Avsnitt 11, “Kontakt RAYMARINE”).”). 

Alle produkter utenfor garanti hvor RAYMARINE har utført service eller reparasjon kommer med en ett hundre og åtti (180) dagers begrenset garanti som dekker deler og arbeid, gjeldende fra den dag produktet ble sendt fra RAYMARINE tilbake til kunde. Ethvert produkt som sendes til RAYMARINE for tilstandsvurdering, men hvor det ikke utføres service eller reparasjon vil returneres i samme tilstand som ved mottak - med forbehold om eventuell slitasje påført som en nødvendighet i forbindelse tilstandsvurderingen. Garantien som gjelder for produkter hvor det er utført service eller reparasjon gjelder ikke for produkter hvor det kun er utført en tilstandsvurdering. På produkter hvor det kun gjennomføres tilstandsvurdering vil kunde belastes for; medgått arbeidstid på forespurt tilstandsvurdering og returfrakt.

Kunder kan også forespørre om å få tilstandsvurdering, service eller reparasjon av produkter som ikke er dekket av garanti utført ekspress. Dersom RAYMARINE, etter egen vurdering velger å påta seg en ekspressjobb, vil dette medføre ekstra gebyr og pris.

Dersom RAYMARINE godtar å utføre en tilstandsvurdering, service eller reparasjon på et produkt utenfor garanti, vær vennlig å påse at alt av tilleggsutstyr og personlig informasjon (f.eks kartbrikke) fra produktet er fjernet, samt ta back-up av data (f.eks veipunkter) før produktet pakkes forsvarlig og sendes til RAYMARINE.

ALLE KOSTNADER OG GEBYRER PÅLØPT I FORBINDELSE MED TILSTANDSVURDERING, SERVICE ELLER REPARASJON AV ET PRODUKT SOM IKKE ER DEKKET AV GARANTI SKAL DEKKES AV KUNDE OG SKAL BETALES TIL RAYMARINE VED HENTING AV PRODUKT. NORMALE TIMEPRISER OG GEBYR (VIL KUNNE VARIERE FRA LAND TIL LAND) VIL FINNES PÅ www.raymarine.com/productsupport eller ta kontakt ditt nærmeste RAYMARINE Garanti og Support  (se Avsnitt 11, “Kontakt RAYMARINE”).

RAYMARINE ER IKKE ANSVARLIG FOR PRODUKTER SOM EVENTUELT SKADES ELLER GÅR TAPT UNDER FORSENDELSE, DET ER KUNDE SOM BÆRER ALLE KOSTNADER FORBUNDET MED FORSENDESLE OG FORSIKRING AV FORSENDESLE. RAYMARINE ANBEFALER PÅ STERKESTE Å FORSIKRE ALLE PRODUKTER UTENFOR GARANTI SOM SENDES TIL SERVICE.

 


   

11. Kontakt RAYMARINE 

Ta primært kontakt med den autoriserte RAYMARINE forhandleren i ditt lokalområde. Du kan også ta direkte kontakt med RAYMARINE Garanti og Service Support ved å ringe:

 

Norge
Telefon:
+47 69 26 46 00

Faks:
+47 69 26 46 01

e-post:

Norge@raymarine.no

support.no@raymarine.no

Sverige

Telefon:
+46 317 633 670 

e-post:

Sverige@raymarine.com

support.se@raymarine.com

Danmark 

Telefon:
+45 4371 6464

Faks:
+45 4371 2244

e-post:

Danmark@raymarine.com 

United Kingdom

Telefon:
+44 (0) 1329 246 932 
Faks:
+44 (0) 1329 550 220 

USA

Telefon:
+1 603 881 5200
Faks:
+1 603 864 4832 (Warranty)

Toll free:
+1 800 539 5539

+1 603 864 4855 (Service og Reparasjon)

Australia

Telefon:
+61 (0) 29479 4800
Faks:
+61 (0) 29450 1255

Finland

Telefon:
+35 (0) 819 3320 1
Faks:
+35 (0) 819 3320 300 

Frankrike

Telefon:
+33 (0) 139 14 0818
Faks:
+33 (0) 139 14 7780 

Tyskland

Telefon:
+49 (0) 4023 7808 0
Faks:
+49 (0) 4023 7808 19 

Italia 

Telefon:
+39 (0) 252 539439
Faks:
+39 (0) 252 539448


  

RAYMARINE VERDENSGARANTI – VEDLEGG 1

 
Produkter hvor installatør ikke er OEM, som kvalifiserer til Ombord Service.  
Det er kun produkter listet opp nedenfor, som ikke er installert av OEM, som kan kvalifisere til Ombord Service uten ekstra kostnad i den garantiperioden som gjelder for ditt produkt; standard eller utvidet. Ombord Service er begrenset av betingelser, vilkår, begrensninger og unntak i RAYMARINES verdensgaranti (inkluder, men ikke begrenset til  Avsnitt 7.1.2):

Raymarine Multifunksjon Display

• Raymarine C-serie Classic Multifunksjon Display (C70, C80 og C120)

• Raymarine C-serie Widescreen Multifunksjon Display (C90W, C120W og C140W)

• Raymarine E-serie Classic Multifunksjon Displays (E80 og E120)

• Raymarine E-serie Widescreen Multifunksjon Displays (E90W, E120W og E140W)

• Raymarine G-serie Display (G120, G150, G170 og G190)

• Raymarine Glass Bridge Monitor (GB150 og GB170)

Raymarine Instrumenter

• Raymarine ST60+, ST70, ST70+Instrument Display og Autopilot Betjeninger benyttet på autopilot oppført i dette vedlegget.

Raymarine Nettverk Prosessor Moduler

• Raymarine G-serie Prosessor og Video Moduler (GPM400, GVM400, Command Tastatur, Compact Tastatur)

Raymarine Termisk Kamera

• Raymarine T-serie Termisk Kamera (T300, T303,T350,T400, T403 og T450) samt Joystick Control Unit (JCU)

Raymarine Marine Radar Systems

• Raymarine NGS Analog, Digital og HD Digital Lukkede Radarantenner (alle modeller)

• Raymarine HD og SHD Åpne Radarantenner (alle modeller)

Raymarine Ekkolodd

• Raymarine Digitale Ekkoloddmoduler (DSM30, DSM300G og DSM400) og tilhørende svingere

Raymarine Satellitt TV Antennesystemer

• Raymarine HD Satellitt TV Antenne System (33STV, 37STV, 45STV og 60STV)

Raymarine Cockpit Autopilot Systemer

• Raymarine Rorkultpiloter (SPX-5 Tiller, Tiller Grand Prix)

• Raymarine Rattpiloter (SP X-5 Ratt)

• Raymarine Styrekonsollpiloter (SPX-5R Sport Drive)

Raymarine Innenbords Autopilot Systemer

• Raymarine SPX-10 , SPX-30, SP X-CAN, SPX-SOL, SP X-DIO Autopiloter

• Raymarine Lineær, Roterende og Hekkaggregat drivenheter (når installert som en del av kvalifiserende autopilot i dette vedlegget)

• Raymarine Reversible og Konstantgående Hydrauliske Pumper (når installert som en del av kvalifiserende autopilot i dette vedlegget)

 

 • Raymarine Fluxgate Kompass (Når installert som en del av kvalifiserende autopilot i dette vedlegget).