Raymarine Autopilot Kurscomputere

SPX Core Computers  

Valg av kurscomputer

 

Valget av drivenhet bestemmer hvilken systempakke og kurscomputer du må bruke.

 

 

 SPX-CAN  

 

 

Hva inneholder SPX pakken?

 

 • SmartPilot SPX kurscomputer
 • Fluxgate kompass
 • Kabling.
 • SPX-30, SPX-SOL og SPX-D10 pakkene inneholder også rorgiver.

 

Grunnleggende funksjoner

 

 • SeaTalk og SeaTalkng nettverk
 • Hurtigkobling for kabler
 • Enkel installasjon - festes på skott med to skruer
 • Strømtrekksikring
 • Av/på bryter for SeaTalkng and clutch spenning 
   

 

 

space

  

SmartPilot

 

MARPA and Radar/Chart Overlay

 

MARPA og Radar/kart Overlay

SPX kurscomputer gir også en nøyaktig og stabil kursinformasjon til MARPA og kart/radar overlay på

Raymarines multifunksjonsskjermer.  

 

 

AST

 

Kontroller hvordan piloten styrer båten.

Ved å bruke Sensitiv respons AST for den mest behagelige styringen eller for å begrense strømforbruket ved lange seilaser.

     

Autolearn

 

Sett opp piloten for maksimum ytelse.

Ved å bruke den avanserte Autolære funksjonen AST* og Autolære* programvaren lærer den seg båtens styrekarakteristikk.

     

Dodge function

 

Unnamanøver

Bruk denne funksjonen og du går tilbake til kurs eller veipunktstyring etter at unnamanøver er gjennomført.

     

Raymarine GPS

 

Gjør kursavvik til et tema som tilhører historien.
Bruk din autopilot i samarbeid med en Raymarine GPS for å styre rett til ditt neste veipunkt.

     

Fastrim

 

Hold deg på stø kurs når forholdene blir krevende.

Bruk Autotrim AST for å korrigere for forandringer av rorsenter og for å holde båten på rett kurs (pga sidevind eller at man mister motorkraft på en av motorene).

     
Fishing patterns  

Søkemønstre.

Ved bruk av St70 eller p70 kontrollenhet kan flere søkemønstre velges.

 

Fishing patterns 

     
Wind Vane Mode  

Vind modus.

Med en vindgiver tilkoblet systemet kan du styre etter valgt vindvinke

 

 

space

 

SPX- grunnpakker

 

 

Grunnpakker

SPX-5

SPX-10

SPX-30

SPX-SOL

SPX-CAN

SPX-40

SPX-D10

Kompatible Drivenheter

Sport/ratt/
rorkult

1

1/2/3

Solenoid

Volvo Penta IPS

Teleflex Optimus

ZF Seildrev

Driftspenning

12

12/24

12/24

12/24

12/24

12/24

12/24

Motortrekk(kontinuerlig topp) -Amp

5 (10)

10 (25)

30 (50)

(5)

 

 

30 (50)

Artikkel nr.

R18151

E12198

E12199

E12205

E12200

E12218

E12195