Raymarine SPX-CAN Autopilot

Volvo Penta IPS System  

For Volvo Penta fremdrift System

 

Laget for integrasjon med Volvo sitt steer-by-wire IPS system.

 

SPX-CAN   

Raymarine SPX-CAN er en milepæl i autopilotens utvikling ved at den integreres og blir en del av Volvo pentas
"steer-by-wire" ipS fremdriftssystem.

SPX-CAN piloten bruker raymarines vellykkede ASt (Avansert Styre teknologi) for å gi en presis og snorrett styring. All kommunikasjon mellom autopilot og "steer-by-wire" systemet går via en enkel CAN bus kabel. Raymarines Seatalk teknologi gjør valg av betjeningsenhet både enkelt og fleksibelt, velg den Smartpilot kontrollenheten du selv ønsker. Seatalk gir enkel og sømløs integrasjonen opp mot
en eller flere av raymarines mange multifunksjonsplottere og instrumentserier.

 

space

 

Volvo IPS Interface Unit

 

Volvo IPS Interface enheten gjør det mulig å tilkoble en Raymarine SPX-CAN autopilot kurskomputer til ditt Volvo Penta IPS drive system. Interface enheten inkluderer en Volvo Multilink kabel som gjør det enkelt å tilkoble enheten inn på båtens ledningsnett.

Volvo Gateway