Her rister det voldsomt ...

Tuesday, December 10, 2019

En omvisning i Raymarines miljøtestsenter fortsetter med et besøk til Salt Mist Room, Hot Room og Shaker Room, i det siste blir produkter utsatt for støt- og vibrasjonstester

Vibrasjon er den skjulte fienden for både elektroniske og mekaniske strukturer. Konstant risting på tvers av en rekke frekvenser kan løsne fester, slite ut ledninger og skade loddeforbindelser, noe som resulterer i utstyrssvikt. NASAs James Webb-romteleskop ble opprinnelig planlagt for oppskyting i 2011, men det er fremdeles på bakken, delvis fordi det feilet vibrasjons- og akustisk testing mer enn en gang.

Raymarine - Test Centre

Vibrasjonstesting har derfor blitt bygd inn i det svært krevende systemet i Raymarines miljøtestsenter. Men Raymarines tilnærming er strengere enn testene under standarden IEC 60945. I rommet med det passende navnet Shaker Room (risterom) utfører vertikale og horisontale risteapparater sinustester med sveiping og holding. Der blir elementer utsatt for en sinustone på tvers av et bredt frekvensområde. Når en resonans finnes i løpet av sveipet, holder testerne den frekvensen i to timer for å kontrollere sliteskade.

Standardtesten er 5–100 Hz, men Raymarine går opptil 600 Hz, i tillegg til å utføre støt- og tilfeldige vibrasjonstester basert på data fra kundebåter i faktiske situasjoner.

Når produktene kommer til Shaker Room, har de allerede gjennomgått en betydelig påkjenning. Den starter med varmekamrene og Wet Room (våtrom), der prosedyrene inkluderer kontinuerlig høytrykksspyling med vann og hvor produktene er i en våt og fuktig atomsfære hele dagen, men dette er bare begynnelsen av vanninntrengningstestene.

Deretter blir produktene utsatt for saltsprut i to timer i Salt Mist Room (salttåkerom): De etterlates så i sju dager i en varm og fuktig atmosfære, og denne prosessen gjentas fire ganger, slik at testvarigheten blir 28 dager. Dette etterfølges av enda en hard 28-dagerstest i en varm, fuktig og salt atmosfære for å vurdere ulike sviktmekanismer. I den første testen kan salt og vann lekke inn i belegg og få det til å danne blemmer eller miste fargen, mens den andre undersøker oppbygning av saltkrystaller som kan få plaststoffer til å sprekke.

...men heller ikke dette holder. Etterfølgende IPX7-tester avgjør produktets evne til å motstå nedsenkning i en definert dybde i en spesifisert varighet. Nedsenkningstankene brukes også til å kontrollere ytelsen til ekkoloddgiverne i løpet av testprogrammet.

Og deretter skrur testsenteret bokstavelig talt opp varmen. Produktene plasseres i Hot Room (varmerom) på 55 °C for levetidstester, så de kan være der i måneder. På lignende måte simulerer en IR (infrarød stråling)-test solskinn midt på dagen for å sikre at skjermer ikke svartner og at det ikke oppstår solskade på dem, som brennmerker eller andre skader på skjermen.

Selv etter alt dette har produktene mer i vente før Raymarine er tilfredsstilt med testingen ...