Raymarines topp moderne testsenter

Tuesday, December 17, 2019

En omvisning på Raymarines testsenter avsluttes med falltesting, strømforsyningstesting og en rekke prosedyrer utformet for å etablere et produkts motstand mot felter med elektromagnetisk stråling

Når ansatte i Raymarines miljøtestsenter får beskjed om å droppe alt, tar de det bokstavelig. Produkter som allerede har blitt utsatt for brutal behandling i varmekamrene, Wet Room (våtrom), Salt Mist Room (saltdamp rom) og Shaker Room (risterom) utsettes deretter for den mindre avanserte (men ikke mindre viktige) prosedyren med falltesting.

Raymarine - Test Centre

Alle Raymarine-produkter falltestes i emballasjen de er pakket i: Dette for å sikre at produktene ankommer i perfekt stand ved levering. Produktene falltestes også uten beskyttelse for å simulere støt og slepphendt håndtering ved installasjon.

Etter denne harde behandlingen blir produktene tatt til det elektromagnetiske området for EMC (elektromagnetisk kompabilitet)-området, hvor IEC 60945 EMC-testing kombineres sammen med interne prosedyrer som strømforsyningstester for å sikre at produktene vil fungere over spenningsområdet de skal tåle.

Disse testene omfatter spenningsfall, innkoblingsstrømstøt og spenningtopper. Interferens fra å slå på annet båtutstyr kan forstyrre den delte strømforsyningen, så disse testene sikrer at produktene vil fortsette å fungere.

Neste testrom er veggene dekket med pyramideformet absorberendemateriale på veggene. Her blir produktene testet for om de tåler å bli utsatt for kraftig elektromagnetisk stråling

Raymarine - Test Centre

Det absorberende materialet på veggene hindrer refleksjoner slik at bare det direkte signalet fra antennen mottas, noe som gjør det enklere å produsere et enhetlig testfelt. I denne prosessen plasseres sende antennen lengst inn i kammeret mens testproduktet plasseres på et bord i det forhåndskalibrerte feltet og overvåkes for å sikre at det fungerer korrekt under stråling, uten feil som støy på skjermen.

I et eget kammer identifiserer testing av strålingsutslipp den utilsiktede frigjøringen av elektromagnetisk energi. Kammeret er et Faraday-bur: for å hindre interferens fra eksterne signaler er det ytre kammeret konstruert av to lag med stål. På innsiden stopper en kombinasjon av ferrittplater og blå absorbator refleksjoner.

Som dere kan se blir Raymarine produktene testet veldig grundig på alle viktige områder. Men det er mer. Det finnes også AIS-simulatorer for å teste kombinerte AIS-sendere/mottakere, DSC-basestasjonssimulatorer for radioer, GNSS-simulatorer, Wi-Fi-simulatorer ... investering i testfasiliteter er en massiv investering, men den er verd hver eneste krone.