RAYMARINE BIDRAR TIL Å OPPRETTHOLDE LOV OG ORDEN LANGS NORSKEKYSTEN

Monday, 11th January, 2021


Viking Norsafes imponerende nye norske politi patruljebåt er utstyrt med den ypperste navigasjons- og kommunikasjonspakke fra Raymarine

Et nøkkelaspekt med fartøyets utstyr er en omfattende navigasjons- og kommunikasjonspakke fra Raymarine. «Det ble holdt flere møter mellom representanter for politiet og seniorteknikere fra Viking Norsafe for å se på forskjellige oppsett,» husker Eirik Møllergaard, som er senior salgsleder, Defence & Professional hos Viking Norsafe. «En rekke forskjellige leverandører ble evaluert, og det ble bestemt at vi skulle gå videre med den komplette løsningspakken som Raymarines norske salgsteam tilbød.»

Last ned hele casestudien her