Raymarine p70 and p70R Autopilot Control Head Features

Raymarine p70 and p70R Autopilot Control Heads

Raymarine p70 og p70R Autopilot betjeningsenheter

Skal du bygge deg et autopilot system er siste steg valget av kontrollenhet. Alle autopilot displayene utfører de samme oppgavene så dette blir mer snakk om smak og behag. Ønsker du flere dispalyer i systemet er dette enkelt å tilkoble gjennom Raymarine Seatalk/Seatalk ng nettverk.