Lighthouse II Utgave 15


Lighthouse II-programvare utgave 15 for multifunksjonsskjermer i serien a, c, e, ES og GS er nå tilgjengelig!

Denne utgaven av Lighthouse II tilbyr en rekke viktige funksjoner og forbedringer, særlig:

1. Integrasjonsstøtte for FLIR AX8 termisk føler lagt til

2. Funksjon for kollisjonsavverging og møte for AIS-mål lagt til

3. Bedre symboler for AIS-måltype og -status

4. Bedre UI for vaktsone, farlige mål og oppsett for sporede mål

5. Støtte for tilkobling til Wi-Fi på tilgangspunkter / mobile hotspots

6. Forbedringer av SiriusXM Marine Weather

7. Forbedringer i kartvisningen for C-MAP by Jeppesen

8. Oppdateringer av RMK-9 programvare for eksternt tastatur

9. Språkstøtte for latvisk, litauisk og thai lagt til

 

Støtte for det nye termisk overåkningssystemet
FLIR AX8

Lighthouse II flerfunksjonsskjermer (MFD-er) kan nå overvåke maskinrom og annet maskineri om bord ved hjelp av det termiske kamerasysstemetFLIR AX8 for bruk i båt.

FLIR AX8 holder et våkent øye med kritisk utstyr så som motorer, eksosmanifolder og aksellagre, og lar kapteinen oppdage problemer før de blir til kostbare reparasjoner.

Finn ut mer om FLIR AX8  

http://www.flir.com/marine/view/index-id=$1.html  

Kollisjonsavverging og møtefunksjoner

Versjon 15 har med mange nye funksjoner og grafiske verktøy, som gir bedre varsel om fare for kollisjoner under sporingen av AIS-mål.

Nye funksjoner og forbedringer inkluderer:

  • Nye grafisk overlegg for målavskjæring for sporing av og møter med andre fartøy
  • Bedre AIS-symboler med blant annet nye symboler for kommersielle fartøy, landstasjoner, fritidsfartøy og høyhastighetsfartøy.
  • Bedre brukergrensesnitt for radaralarmsoner, alarm for farlige mål, målvektorer og dialogbokser for målsporing.
 
AIS Losmøte – Lighthouse II R15 | Raymarine  
 

I R15 har kartprogrammet fått funksjoner for å gi bedre varsel om fare for kollisjoner, inkludert målavskjæringssoner for AIS-data på kartet, i forhold til farten og kursen til ditt eget fartøy.

Målavskjæringssoner indikerer områder der det er økt risiko for kollisjon. Sonene er basert på gjeldende hastighet og AIS-data som mottas fra målet, og kan hjelpe til med å avgjøre om kursen eller farten må endres for å unngå fare.

Målavskjæringssone – Lighthouse II R15 | Raymarine  

Målavskjæringssonen som vises på kartet, består av:

  1. Målavskjæringssone (det beregnede fareområdet basert på målets siste rapporterte posisjon)
  2. AIS-mål COG vektorlinje
  3. AIS-mål (siste mottatte posisjon)
 
Sonevisning for målavskjæringer – Lighthouse II R15 | Raymarine  

Forbedrede AIS-måltyper og statussymboler

Med R15 har symbolene som representerer type og status for AIS-mål, blitt forbedret for å hjelpe brukeren med å forstå AIS bedre.

AIS-måltyper

AIS-måltyper – ukjent båttype | Raymarine   Ukjent fartøytype AIS-måltyper – Yacht | Raymarine   Yacht
AIS-måltyper – kommersielt fartøy | Raymarine   Kommersielt fartøy AIS-måltyper – høyhastighet | Raymarine   Høy hast
AIS-måltyper – landbasert stasjon | Raymarine   Landbasert stasjon AIS-måltyper – Blueforce | Raymarine   * Blueforce
AIS-måltyper – søk- og redningsfly | Raymarine   Søk- og redningsfly AIS-måltyper – navigasjonshjelp | Raymarine   AToN (navigasjonshjelpemiddel)
AIS-måltyper – virtuell navigasjonshjelp | Raymarine   Virtuell AToN AIS-måltyper – søk- og redningstranspondere | Raymarine   Søk- og redningstranspondere

AIS-målstatus

AIS-målstatus – tapt mål | Raymarine   Mistet mål (ingen ramme, krysset gjennom) AIS-målstatus – farlig mål | Raymarine   Farlig mål (blinker rødt)
AIS-målstatus – tilhørende mål | Raymarine   Tilhørende mål (Triangelfyll) AIS-målstatus – usikkert mål | Raymarine   Usikkert mål (stiplet linje)
AIS-målstatus – farlig og usikkert | Raymarine   * Farlige og usikre mål (stiplet linje, blinker rødt AIS-målstatus – AtoN mål utenfor posisjon | Raymarine   AToN Mål utenfor posisjon (rød ramme)

I tillegg har det blitt lagt til alternativer for relativ og sann vektor til AIS-mål, som kan skilles etter farge

AIS-målstatus – relativ bevegelse | Raymarine   Relativ bevegelse (orange vektor) AIS-målstatus – virkelig bevegelse | Raymarine   Faktisk bevegelse (blå vektor)

Bedre brukergrensesnitt for Guard Zone, farlige mål og oppsett av målavskjæringer og liste over sporede mål

Med R15-versjonen blir nye brukergrensesnittdialoger for Guard- og Intercept-soner illustrert og beskrevet med eksempler for å gjøre oppsettsprosessen enklere.

Listen over sporede mål for MARPA- og AIS-mål er slått sammen, og er tilgjengelig i den samme menyen, med ekstra måldetaljer.

Vaktsonealarm

Vaktsonealarm – Lighthouse II R15 | Raymarine

Forbedret Vaktsoneoppsett

Farlige mål

Farlige mål – Lighthouse II R15 | Raymarine

Forbedret oppsett for farlige mål

Målavskjæring

Målavskjæringer – Lighthouse II R15 | Raymarine

Oppsett av målavskjæringssone

Liste over sporede mål

Liste over sporede mål – LightHouse II R15 | Raymarine

Bedre liste over sporede mål